LLUIS GUANTER, CONSULTOR ESTRUCTURES

LLUÍS GUANTER I FEIXAS

Address

Domicili: Sant Josep, 3. 17004 Girona.

Tel: 972­ 20 72 85 Fax. 972 48 65 85

info@bg-arquitectes.com

Web: www.bg-arquitectes.com
Lloc i data de naixement: Girona, 18 d’Octubre de 1.959
D. N. I.:40.290.860-N
Nº Col·legiat Co.A.C.:14.572-6

DADES ACADÈMIQUES

1985
Arquitectes llicenciats en l'especialitat d'Edificació, branca Estructures. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Curs de "RECALCES Y REFUERZOS" de la Comissió de Tecnologia de la Demarcació de Barcelona del Co.A.C.

1987
Assistència al “Curs sobre la Fusta i el Disseny Estructural” de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.

1988
Curs de “Tècniques Actuals de Càlcul Estructural”, organitzat per l’Escola Universitària Politècnica de Girona.

1992
Assistència al “Curs de Formigó Armat”, organitzat per la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

1999
Assistència al “Curso de actualización en estructuras metálicas EUROCÓDIGO Nº3”, organitzat per la Delegació de Girona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

2003
Curs “Fonaments profunds”, Escola Sert CoAC.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1985-1989
Despatx professional d'Arquitectura.
Treball professional dedicat principalment a l'especialitat d'estructures mitjançant col·laboracions amb arquitectes de la Demarcació de Girona.

1990
Constitució de la societat civil "BLAZQUEZ-GUANTER/arquitectes"
Principal activitat: Consultors d’Estructures.

ENTITATS

Membre nº 35.2 Associació de Consultors d’Estructures.
Membre Associació d’Amics de la UPC.< torna