ANTONI BLAZQUEZ BOYA

Address

Address: Sant Josep, 3. 17004 Girona.

Phone: 972­ 20 72 85 Fax. 972 48 65 85

info@bg-arquitectes.com

Web: www.bg-arquitectes.com
Place and date of birth: Badajoz, 1 de Juny de 1.957
D. N. I.:40.283.020-S
Nº Col·legiat Co.A.C.:14.580-7

ACADEMIC BACKGROUND

1985
Arquitectes llicenciats en l'especialitat d'Edificació, branca Estructures. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
Curs de "RECALCES Y REFUERZOS" de la Comissió de Tecnologia de la Demarcació de Barcelona del Co.A.C.

1987-88
Doctorat E.T.S.A.B.(U.P.C.). Departament d'Estructures a l'arquitectura.
Curs "Projecte, anàlisis i consolidació d'estructures arquitectòniques especials":
- Problemas y soluciones especiales en estructura metálica (5 crèdits)
- Mètodes numèrics en arquitectura (3 crèdits)

1990
Departament de Construccions Arquitectòniques de la E.T.S.A.B. (U.P.C.)
Curs "Diagnosi, Reparació i Manteniment d'Edificis d'Habitatges":
- Visió general de tècniques constructives (6 crèdits)
- Visió general de sistemes d’instal·lacions (3 crèdits)
- Millores de confort ambiental (2 crèdits)

1992
Assistència al “Curs de Formigó Armat”, organitzat per la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

1995
Especialista Superior Universitari per la U.N.E.D. pel “Curs de teoria i aplicació pràctica del mètode dels elements finits” (32 crèdits).

2003
Curs “El pretesat i posttesat a les estructures edificatòries” Escola Sert CoAC.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1971-1985
Treball (a les vacances i dies lliures) en vàries empreses constructores i de càlcul d’estructures del mateix grup empresarial de Girona: Euritmia Construcciones, Estructuras Gerundenses i Construcciones i Cálculos Tau.

1985-1989
Despatx professional d'Arquitectura.
Treball professional dedicat principalment a l'especialitat d'estructures mitjançant col·laboracions amb arquitectes de la Demarcació de Girona.

1990 Constitució de la societat civil "BLAZQUEZ-GUANTER/arquitectes"
Principal activitat: Consultors d’Estructures.

1990-94
Arquitecte cap de l'Àrea de Tecnologia i Informàtica de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Co.A.C.).

1995-2001
Vocal de la Junta de l’Associació de Consultors d’Estructures.

1996-1998
Membre de la Comissió per la redacció de la Norma Sísmica de Catalunya.

1996-avui
Membre de la Comissió entre la Associació de Consultors d’Estructures i la Associación de Organizaciones Independientes de control de Calidad per unificar criteris de projecte i control d’estructures d’edificació.

2001-avui
President de la comissió tècnica de l’Associació de Consultors d’Estructures.

ACADEMIC EXPERIENCE

1992
Coordinador del “Curs de Formigó Armat”, organitzat per la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

1992
Coordinador cursos “Introducció a la Informàtica i C.A.D.” organitzats per l’Àrea de Tecnologia i Informàtica de la Demarcació de Girona del Co.A.C.

1993
Coordinador “Seminaris de Formació Tecnològica” de BETTOR, S.A., organitzats per l’Àrea de Tecnologia i Informàtica de la Demarcació de Girona del Co.A.C.

1995-avui
Professor Associat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Departament: Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial. Assignatures: Estructures i Tècniques de rehabilitació.

1997
Forjats unidireccionals. Màster en tecnologies per al càlcul, l’execució i el control en l’edificació. UPC.

1999 i 2000
Predimensionament d’estructures de Formigó Armat. Màster en tecnologies per al càlcul, l’execució i el control en l’edificació. UPC.

2001 Tipologies de fonamentació i contenció. Curs de disseny d’estructures. Escola Sert. CoAC demarcació de Barcelona.

2002 Experiència professional amb el programa d’elements finits “Robot”. Màster en disseny i restauració d’estructures arquitectòniques. Fundació Politècnica de Catalunya.

2003 Estructures de Formigó Armat. Màster en tecnologies per al càlcul, l’execució i el control en l’edificació. UPC.

CONFERENCES, TECHNICAL TALKS

1995
Programes de càlcul d’estructures pel mètode dels elements finits. Associació de Consultors Estructures.

1996
El Punxonament en els sostres d’edificació. Associació de Consultors d’Estructures.

1996
Càlcul de forjats reticulars. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.

1997
Disseny Sísmic d’Edificis. Olot. Demarcació de Girona del CoAC.

1998
Comentaris sobra la Norma Sísmica NCSE-94. Associació de Consultors d’Estructures.

1999
Lesions derivades de fletxes en forjats. Associació de Consultors d’Estructures.

2003
Junts de dilatació. Associació de consultors d’estructures.

ARTICLES

1996
El Punxonament en els sostres d’edificació. Quaderns d’estructures nº 2, revista de
l’Associació de Consultors d’Estructures.

1999
“Disseny Conceptual d’edificis sismoresistents” i “Normativa Sísmica”. La Punxa nº 29, revista del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.

2000
“Disseny Conceptual d’edificis sismoresistents” i “Normativa Sísmica”. Quaderns d’estructures nº 6, revista de l’Associació de Consultors d’Estructures.

2003
Junts de dilatació. Quaderns d’estructures nº 12, revista de l’Associació de Consultors d’Estructures.

ORGANIZATIONS

Soci adherit I.C.C.E.T. (Institut Eduardo Torroja).

Membrenº 35.1 Associació de Consultors d’Estructures.

Membre Asociación Científico-técnica del Hormigón Estructural (ACHE).

Membre Asociación Española de Ingeniería Sísmica.

Soci protectorAssociació d’Amics de la UPC.

Membre American Concrete Institute (ACI) nº 149000.< back