NOTICIES ARQUITECTURA I ESTRUCTURA

la bossa de paper de Gehry
Fotograma vídeo: www.youtube.com/watch?v=wFSm7eonl2c

La bossa de paper de Gehry

Setembre 2015. L'escola de negocies de Sydney Austràlia recorda a una bossa de paper mig aixafada. L'edifici té en comú amb altres obres de Gehry les formes interiors i exteriors molt irregulars. Tot i això, aquest té un aspecte bastant diferent. El que més destaca és la utilització de rajols en una part important de la façana. Aconseguir les formes arrodonides ha comportat importants dificultats tècniques. Els rajols han estat fets a mida i s'han col·locat amb una gran precisió, això ha comportat un ritme de construcció molt més lent a l'habitual.

De fet el nom oficial és Dr Chak Wing Building. Aquest és el nom de l'empresari xinés que ha fet una important donació econòmica a la universitat. Tot i això, a nivell popular el que ha qudat és el de "paper bag".

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG...
bossa de paper de Gehry 2
Fotograma vídeo: www.youtube.com/watch?v=wFSm7eonl2c
bossa de paper de Gehry 3
Fotograma vídeo: www.youtube.com/watch?v=wFSm7eonl2c