Muralla de Tossa 1

Restauració de la muralla de Tossa

BG restaura la muralla de la vila vella de Tossa de Mar

Lluís Guanter de BG, consultors d'estructures, ha dirigit la restauració d'un tram de la muralla de Tossa de Mar.

L'objectiu ha estat millorar l'estructura i l'estabilitat de la muralla. També s'ha reforçat la seguretat amb una barana metal·lica en el pas de ronda.

La nota de premsa de la Generalitat de Catalunya detalla també altres importants millores: "S’han eliminat les humitats puntuals localitzades en paraments i torres, s’ha consolidat un sector de la base de la muralla que es trobava descalçat, s’ha rejuntat la fàbrica, s’han eliminat uns murets adjacents obsolets i elements metàl·lics rovellats, s’han restaurat els suports de forja de les antigues lluminàries i s’ha reforçat la llinda de la porta d’accés al recinte."

L'actuació ha estat promoguda pel Departament de Cultura, l'institut Català del Sòl (INCASOL) i l'Ajuntament de Tossa de Mar. L'INCASOL va adjudicar les obres a l'empresa Grupo Tecno-Conrad.

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG... Muralla de Tossa 2 Muralla de Tossa 3 Muralla de Tossa 4 Muralla de Tossa 5 Muralla de Tossa 6 Muralla de Tossa 7 Muralla de Tossa 8