Vista superior amb la grua que aguanta la impressora
Grua que aguanta la impressora 3D. Font: YouTube: https://youtu.be/KS1mb8QVE-E

Estructura de fang impresa amb 3D

Una casa aixecada amb impressora 3D i material biodegradable

La casa té 30 metres quadrats. L'estructura exterior ha estat aixecada per una impressora 3D. En el interior, hi ha bigues de fusta que aguanten el teulat, també de fusta.

La base de les parets és terra de la zona. La impressora 3D s'aguanta per una grua. Aixeca parets de fang deixant espais al mig que s'omplen amb palla i closques d'arrós. Això fa que la temperatura interior sigui molt confortable, fins i tot a l'hivern. Les closques d'arrós també serveixen per crear una capa d'aïllament en les parets internes.

Tot l'edifici és biodegradable. Si no es manté, tornarà a ser terra.

La casa ha estat construïda per l'empresa italiana Crane Wask especialitzada en impressores 3D. Serveix per ensenyar les múltiples possibilitats d'aquest tipus de construcció.

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG... Sostre obert
Sostre obert de l'estadi. Font: YouTube: https://youtu.be/KS1mb8QVE-E
Cap de la impressora
Estructura aixecada per capes. Font: https://youtu.be/KS1mb8QVE-E
Sostre de fusta
Col·locació del sostre de fusta. Font: YouTube: https://youtu.be/KS1mb8QVE-E
Finestra
Finestra a l'exterior. Font: YouTube: https://youtu.be/KS1mb8QVE-E