NOTICIES ARQUITECTURA I ESTRUCTURA

Entrevista a Antoni Blazquez
Antoni Blázquez entrevistat a TVG

L'estructura i els terratrèmols

Agost 2014. Antoni Blázquez, consultor d'estructures, és entrevistat per Televisió de Girona sobre els moviments sísmics i la seva repercussió sobre l'estructura dels edificis.

És molt habitual que a la nostra zona hi hagi petits sismes de 2 o 2,5 segons la escala Richter. Els edificis de Catalunya i Espanya estan ben preparats a nivell estructural per suportar aquestes magnituds. Els elements més sensibles als sismes són els elements verticals: parets, envans, façanes, elements ornamentals... Han d'estar ben connectats a l'estructura.

L'escala de magnituds mesura l'energia que s'allibera en el fenomen. És el tots coneixem com escala Richter que és una mesura objectiva.

La escala de intensitats mesura com ho senten les coses i les persones. Un mateix terratrèmol es pot notar de forma diferent en funció de diferents factors: la profunditat que s'ha produït, el terreny sobre el qual està l'edifici. No es el mateix un edifici sobre roca, que sobre terreny tou. Les oscil·lacions són més elevades com més alt és el pis.

Pots veure l'entrevista sencera aquí > (web tvg en una nova finestra)

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG...
Posa el teu correu
per tenir noticies de BG
Gràcies per la confiança.
Estarem en contacte