Edificis Coste Toda 1

Primera estructura amb metodologia "BIM" de BG

Aquest és el primer projecte d’estructura que hem calculat utilitzant la metodologia BIM: PROJECTE EXECUTIU D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS AMB LOCALS, APARCAMENTS I TRASTERS - COSME TODA a L’Hospitalet de Llobregat.

Els arquitectes EXEDRA ARQUITECTURA i RRIO han modelat el projecte amb el programa Autodesk Revit i BG hem exportat el model d’estructura de Revit amb la plataforma BIM Server Center de CYPE (complement de Revit), creant-se els models de manera automàtica amb l’estàndard “ifc”, i obtenint-los en el programa de càlcul d’estructures CYPECAD.

El projecte consta de 3 Torres de 13 plantes i 3 edificis de 8 plantes sobre rasant, amb 2 o 3 plantes d’aparcament sota rasant. L’estructura es resol amb lloses de formigó armat (aparcaments i planta baixa) i forjats reticulars (pisos), amb una superfície total d’uns 50.000 m² entre estructura i fonaments.

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG... Edificis Cosme Toda 2
Edificis Cosme Toda 3