Edifici Oblit 66. L4 TMB

Edificis sobre túnels de metro i ferrocarrils

Vibracions i afectació estructural

Casualment i amb poca diferència de temps, ens han arribat al despatx dos blocs d’habitatges ubicats a Barcelona propers a túnels ferroviaris. En un cas, l’edifici està situat pràcticament sobre el túnel de la línia 4 del Metro, a Ronda Guinardó, i en l’altre, l’edifici es troba a Pallejà a prop del túnel de Ferrocarrils de la Generalitat.

Donades aquestes circumstàncies, hi ha dos aspectes que s’han hagut d’estudiar i que ens afecten directament alhora de plantejar i dissenyar l’estructura i fonaments d’aquests edificis. Arrel de la normativa actual (Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de 28 de juny) de protecció contra la contaminació acústica, és necessari realitzar un estudi per determinar quants decibels arriben a l’interior de l’edifici degut al pas del metro o dels ferrocarrils. En cas que sigui necessari aïllar tot l’edifici per aconseguir el valor de decibels que demana la normativa, el disseny de com i on col·locar aquest aïllament ens farà decidir per un model estructural o un altre.

Així mateix, des de TMB o FGC, demanen un estudi específic de quina incidència tindrà, sobre l’estructura del túnel, l’aplicació de les càrregues del nostre edifici. L’estudi de la transmissió de càrregues a través del terreny, dependrà de quina tipologia de fonamentació hem escollit i a quina tensió la fem treballar, i evidentment, de quin tipus de terreny tenim (factor que ja no està a les nostres mans). En aquest cas, la nostra aportació ha estat únicament traslladar a l’equip de professionals que ha realitzat l’estudi, quina és la tipologia de fonaments i tensió de treball del terreny.

Que cada projecte sigui una excusa per aprendre.

NOTA:
Estudi de Vibracions realitzat per ICR (Ingeniería para el Control de Ruido).
Estudi d’afectació sobre el túnel del metro realitzat per BIS structures.

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG... vibracions
vibracions 2
anàlisi de càrregues