soil nailing
Font Nordest Arquitectura
soil nailing 2
Font Nordest Arquitectura
soil nailing 3
Font Nordest Arquitectura
soil nailing 4
Font Nordest Arquitectura
soil nailing 5
Font Nordest Arquitectura
soil nailing 6
Font Blàzquez i Guanter
soil nailing 7
Font EXEDRA
soil nailing 8
Font EXEDRA
soil nailing 9
Font EXEDRA
foto 1 foto 2 foto 3 foto 3 foto 5 foto 6 foto 7 foto 3 foto 9

Reforçar el terreny

Soil-nailing per contenir o reforçar el terreny

El “SOIL-NAILING”, que es pot traduir de l’anglès com a sòl clavetejat, és una tècnica dissenyada per contenir i/o reforçar terrenys, tant de manera permanent com provisional. S’acostuma a realitzar a mesura que avança l’excavació, de dalt a baix, a partir de la perforació i col·locació de barres d’acer passives gairebé horitzontals per a posteriorment injectar amb beurada o morter. Aquests bulons, que treballen principalment a tracció i també a tallant, s’acostumen a col·locar relativament junts (al voltant dels 2 metres), formant una malla que cus el terreny i en millora la seva resistència al tall al llarg de les superfícies potencials de falla.

El talús es completa amb l’execució d’un parament vertical a partir de formigó projectat reforçat amb una malla d’acer, que serveix per evitar despreniments de terres entre els punts clavetejats.

Es tracta d’una solució que en els darrers anys està guanyant popularitat i que calculem i recomanem a BLAZQUEZ GUANTER enfront a altres sistemes de contenció pels seus avantatges:

- Alta velocitat d’execució, ja que la construcció del mur acompanya l’excavació

- Versatilitat per adaptar-se a les diferents geometries dels talussos i tipologies de terreny, sempre que siguin terrenys amb certa consistència i per sobre el nivell freàtic

- L’equip necessari és suficientment petit per ser utilitzat en àrees d’accés limitat, i inclús es pot treballar des de plataformes de treball suspeses

- Baix cost

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG...