NOTICIES ARQUITECTURA I ESTRUCTURA

Guia Formió

Guia Formigó

Setembre 2014. Surt publicada la “Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).“

L’Antoni Blázquez ha sigut un dels coordinadors d’aquesta Guia, en la que ha rebut l’ajuda d’alguns membres de l’Associació de Consultors d’Estructures, de la Universitat  Politècnica de Catalunya i de la Politècnica de la Universitat de Girona, a més d’alguns membres del Grup de Treball de Madrid (veure col·laboradors a la pàgina VII de la Guia).

Un dels llocs en que es pot comprar és la llibreria de ingenieria i arte>

Portada noticies BG... Segueix les noticies de BG...
Posa el teu correu
per tenir noticies de BG
Gràcies per la confiança.
Estarem en contacte