PROJECTES EQUIPAMENTS

Biblioteca Llauradó 2

BIBLIOTECA LLAURADÓ

Teià 2009
Promotor: Ajuntament de Teià
Superfície: 1.167 m2
Pressupost: 2.200.000 €
Arquitectes: Gòdia - Barrio
Fotos: Adrià Goula


Biblioteca Llauradó 3 Biblioteca Llauradó 4 Biblioteca Llauradó 5