PROJECTES ESCOLARS

Facultat de Dret de la UdG 2

FACULTAT DE DRET DE LA UdG

Girona 2006
Promotor: Universitat de Girona UdG
Superfície: 7.350 m2
Pressupost: 3.578.000 €
Arquitectes: RCR arquitectes
Fotos: BG / Eugeni Pons/ Hisao Suzuki


Facultat de Dret de la UdG 3 Facultat de Dret de la UdG 4