PROJECTES PONTS

Passera Camí  Fondo 2

PASSERA DEL CAMÍ FONDO

Calonge, Girona 2002
Promotor: Ajuntament de Calonge
Llum: 22 m
Pressupost: 162.000 €
Enginyer: Joan Hugas Maurici
Arquitectes: Blázquez Guanter
Fotos: BG


Passera Camí  Fondo 3 Passera Camí  Fondo 4 Passera Camí  Fondo 5 Passera Camí  Fondo 6 Passera Camí  Fondo 7 Passera Camí  Fondo 8