Contacte

Sant Josep, 3. 17004 Girona
T 972 207 285
info@bg-arquitectes.comInformació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: BLÁZQUEZ GUANTER SLP
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis d'arquitectura en consultoria d'estructures.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.